Bazylika śś. Piotra i Pawła

Sanktuarium Matki Bożej
Jedności i Wiary

Klasztor Paulinów (OSPPE)

Matka Boża
Jedności i Wiary

koronowana
18 sierpnia 1963 roku

data nadania tytułu 
bazyliki mniejszej 
16 lutego 1984 roku


Diecezja Siedlecka

 width=

We wsi Leśna, w 1683 roku, dokonało się mieszkańcom objawienie kamiennego „obrazu” Matki Boskiej. Pierwszy drewniany kościół powstał w tym miejscu w 1686 roku. Przyozdobiony został znalezionym obrazem, który już w 1700 roku został uznany za cudowny. Na początku XVIII wieku sprowadzeni z Częstochowy paulini otrzymali na własność Leśną od Pawła Michałowskiego i zbudowali tu zespół klasztorny. W drugiej połowie XVIII wieku Leśna była już znana w Koronie Polskiej, jako ośrodek kultu maryjnego z klasztorem ojców Paulinów. Sanktuarium słynie z cudownego obrazu Matki Bożej, zwanej Leśniańską. Znajduje się on w ołtarzu barokowego kościoła parafialnego zbudowanego w XVIII wieku.
W roku 1720 rozpoczęto wznoszenie nowego murowanego kościoła, niestety przerwano je z braku funduszy. Gdy w 1727 roku parafię objęli paulini wznieśli na fundamentach przerwanej budowli w latach 1731–1758, z inicjatywy przeora jasnogórskiego Konstantego Moszyńskiego, nową świątynię istniejącą do dziś.
Wewnątrz bazyliki bogaty ołtarz główny, z około 1929 roku, ze zrekonstruowanym zwieńczeniem na wzór pierwotnego z roku 1758, z wykorzystaniem zachowanych rzeźb późnobarokowych. W części środkowej z rzeźbiarską grupą Koronacji Najświętszej Panny Marii. W polu głównym ołtarza w półkoliście zamkniętym obramieniu otoczona kultem płaskorzeźba kamienna z II połowy XVII wieku przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem. Jest to wizerunek płaskorzeźbiony z drobnoziarnistego granitu, z reliktami polichromii. Ołtarze boczne neobarokowe, parami analogiczne, z obrazami Wizja św. Antoniego PadewskiegoŚw. Rodzina z wykorzystaniem fragmentów wyposażenia pocerkiewnego. Ambona eklektyczna z roku 1951, projektu Stanisława Grześkowiaka. Organy z lat 1949–1950, firmy Stefana Truszczyńskiego z Włocławka.
W drugiej połowie XVIII wieku miejscowość była już znana w Koronie Polskiej jako ośrodek kultu maryjnego. W okresie rozbiorów i wojen napoleońskich klasztor i kościół były niszczone i plądrowane. Pauliński konwent nie przestał funkcjonować tylko dzięki pomocy okolicznych ziemian. Zespół klasztorny w Leśnej wraz ze wszystkimi klasztorami w Królestwie Polskim został jednak skasowany przez carat 18 listopada 1864 roku, w wyniku represji po powstaniu styczniowym. Wiosną 1875 roku car nakazał przekazanie kościoła w Leśnej w ręce duchowieństwa prawosławnego. Klasztor, który już wczesniej oddano na siedzibę urzędu, stał się teraz siedzibą żeńskiego zgromadzenia prawosławnego, na którego czele stanęła ciotka samego cara. Kościół przebudowano w duchu prawosławnym i zamieniono na cerkiew.
Kościół rzymskokatolicki został restytułowany, gdy do Leśnej wkroczyli Legioniści w 1915 roku Po odzyskaniu niepodległości do sanktuarium powrócili paulini. W 1927 roku, po przebudowie i remoncie zabudowań, powrócił do niego z Siedlec wywieziony obraz Matki Bożej Leśniańskiej.
W 1963 roku cudowny wizerunek Maryi został ukoronowany koronami papieskimi przez Stefana kardynała Wyszyńskiego. Natomiast 16 lutego 1984 roku sanktuarium leśniańskie podniesione zostało przez Stolicę Apostolską do godności bazyliki mniejszej.

Lesna_Podlaska_new_07.jpg
Lesna_Podlaska_01.jpg
Lesna_Podlaska_new_09.jpg
Lesna_Podlaska_03.jpg
Lesna_Podlaska_new_15.jpg
Lesna_Podlaska_new_18.jpg
Lesna_Podlaska_new_06.jpg
Lesna_Podlaska_new_17.jpg
Lesna_Podlaska_new_33.jpg
Lesna_Podlaska_new_24.jpg
Lesna_Podlaska_new_36.jpg
Lesna_Podlaska_new_37.jpg
Lesna_Podlaska_new_31.jpg
Lesna_Podlaska_new_30.jpg
Lesna_Podlaska_new_22.jpg
Lesna_Podlaska_new_25.jpg
Lesna_Podlaska_new_26.jpg
Lesna_Podlaska_new_11.jpg
Lesna_Podlaska_new_26 (1).jpg
Lesna_Podlaska_new_28.jpg
Lesna_Podlaska_new_13.jpg
Lesna_Podlaska_05.jpg
Lesna_Podlaska_new_01.jpg
Lesna_Podlaska_new_04.jpg
Lesna_Podlaska_new_31 (1).jpg
Lesna_Podlaska_new_33 (1).jpg
Lesna_Podlaska_new_36 (1).jpg
Lesna_Podlaska_new_53 (1).jpg
Lesna_Podlaska_new_58 (1).jpg
Lesna_Podlaska_new_38 (1).jpg
Lesna_Podlaska_new_74.jpg
Lesna_Podlaska_new_63.jpg
Lesna_Podlaska_new_62.jpg
Lesna_Podlaska_new_50.jpg
Lesna_Podlaska_new_47.jpg
Lesna_Podlaska_new_49.jpg